Az OFOE Filmklub 2019/2020-as tanévi programjának két elmaradt vetítése a Távmoziban kerül pótlásra október és november folyamán.

Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének filmklubjában elsősorban a gyerekek és a fiatalok világához kapcsolódó filmeket vetítünk a főként pedagógusokból, pszichológusokból, szülőkből álló érdeklődőknek. Célunk, hogy a filmek és a hozzájuk kapcsolódó beszélgetés révén közelebb hozzuk a nézőhöz a mai gyerekek és fiatalok világát, s mindezt egy szélesebb perspektívába helyezve módot adjunk a szűkebb és tágabb társadalom fontos problémáinak azonosítására, megvitatására.

NYOMORULTAK
10. 20. 18.00
KINO CAFE TÁVMOZI

KÜLÖNLEGES ÉLETEK
11. 17. 18.00
KINO CAFE TÁVMOZI