A www.bpfilm.hu, www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.hu, www.tabanartmozi.hu, www.artmozi.hu,
www.sulimozi.hu, www.kucko.puskinmozi.hu, www.kinocafemozi.hu, www.tavmozi.hu weboldalakra történő belépés esetén a Felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalaknak:

A www.bpfilm.hu, www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.hu, www.tabanartmozi.hu, www.artmozi.hu,
www.sulimozi.hu, www.kucko.puskinmozi.hu, www.kinocafemozi.hu, www.tavmozi.hu weboldalakon található tartalom a BUDAPEST FILM Zrt. szellemi tulajdonát képezi

A www.bpfilm.hu, www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.hu, www.tabanartmozi.hu, www.artmozi.hu,
www.sulimozi.hu, www.kucko.puskinmozi.hu, www.kinocafemozi.hu, www.tavmozi.hu weboldalak és tartalmuk szerzői jogvédelem alatt állnak.

A www.bpfilm.hu, www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.hu, www.tabanartmozi.hu, www.artmozi.hu, www.sulimozi.hu, www.kucko.puskinmozi.hu, www.kinocafemozi.hu, www.tavmozi.hu domain nevek a Budapest Film Zrt-t illetik meg, ezáltal és a szerzői jog szabályai alapján szerzői jogi és egyéb polgári jogi védelmet élveznek, bármilyen módon való felhasználásuk kizárólag a BUDAPEST FILM Zrt. előzetes, írásos hozzájárulásával, vagy külön felhasználói szerződéssel történhet, a BUDAPEST FILM Zrt. előzetes, írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldalak akár egészének, akár részének bármilyen felhasználása.

A BUDAPEST FILM Zrt. fenntart minden jogot a fent megjelölt weboldalakon található adatokkal, illetve képanyagokkal kapcsolatosan.

Az esetleges jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

BUDAPEST FILM Zrt.

Internetes jegyvásárlás

Felhasználási Feltételek

A BUDAPEST FILM Zrt. Internetes jegyvásárlás szolgáltatásának igénybevételével Ön, mint Néző/Vevő az alábbi felhasználási feltételeket fogadja el:

Általános rendelkezések

A www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.hu, www.tabanartmozi.hu, www.artmozi.hu, www.kucko.puskinmozi.hu,
www.kinocafemozi.hu, www.tavmozi.hu online jegyvásárlási rendszer, a BUDAPEST FILM Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) online mozijegyvásárlási rendszere.

A BUDAPEST FILM Zrt. A www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.huwww.muveszmozi.hu, www.toldimozi.hu, www.tabanartmozi.hu, www.artmozi.hu, www.kucko.puskinmozi.hu, www.kinocafemozi.hu, www.tavmozi.hu weboldalain keresztül a szolgáltatás igénybevevője (továbbiakban: Néző vagy Vevő) az adott filmvetítés és mozijegy kiválasztásával, valamint a kapcsolódó banki oldalon való online bankkártyás fizetéssel a jelen szabályzatban leírt feltételek szerint – a Budapest Film Zrt. házirendjében foglaltak betartása mellett és a mozijegy jelen Felhasználási Feltételek szerinti pénztári átvétele esetén – jogosulttá válik a BUDAPEST FILM Zrt. által nyújtott és visszaigazolt filmvetítésen való részvételre.

Jelen Felhasználási Feltételek határozatlan időre szólnak, hatályuk a Szolgáltatóra, valamint a Nézőre/Vevőre terjednek ki. Jelen Felhasználási Feltételek hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre.

Néző az oldalak felkeresését követően, a jegyvásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő és jóváhagyó oldalon az „ELFOGADOM” gomb megnyomásával fogadja el a meghatározott filmvetítésen való részvételre vonatkozó szerződés feltételeit, és egyben jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott, papír alapon nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlás, illetve az arról a jegyvásárlási rendszer által küldött és a mozijegy adott mozi pénztárában való átvételére feljogosító átvételi kódot tartalmazó e-mail igazolja (e-mail visszaigazolás).

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya: a Szolgáltató műsorrendje szerinti és Néző által kiválasztott és a jegyvásárlási rendszer által visszaigazolt filmvetítésen való részvétel. .

Szolgáltatás megnevezése: Filmvetítés TEÁOR szám: 5914. A szerződésre a Ptk. rendelkezései irányadóak. Amennyiben a Néző fogyasztó, úgy a szerződésre a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet kötelező rendelkezéseit -a szolgáltatás sajátosságainak figyelembe vételével – ugyancsak megfelelően alkalmazni kell. A szerződés határozott időtartamra jön létre, az a szerződés tárgya szerinti filmvetítés végéig tart. A már létrejött szerződés a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (2) bekezdés l) pontja alapján nem szüntethető meg a Néző általi elállásal illetve felmondással, tekintettel arra is, hogy a szerződés tárgya szerinti filmvetítés kifejezetten olyan szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, mely kizárólag a Néző által kiválasztott és Szolgáltató által visszaigazolt pontosan meghatározott időpontban (teljesítési határidőben) tartandó filmvetítésen való részvételre vonatkozik. Szolgáltató létrejött szerződés esetén a Néző által kiválasztott és Szolgáltató által visszaigazolt filmvetítés ellenértékét csak abban az esetben téríti vissza, amennyiben az előadás az érdekkörében elmaradó okból elmarad. A Szolgáltató a szerződés létrejötte, a „FIZETÉS” gomb megnyomása előtt biztosítja, hogy a megkezdett szerződéses folyamat bármikor és következmények nélkül megszakítható legyen. Szerződő felek azonosítása

A BUDAPEST FILM Zrt. a www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu ww.muveszmozi.hu, www.toldimozi.hu, www.tabanartmozi.hu, www.artmozi.hu, www.kucko.puskinmozi.hu,

www.kinocafemozi.hu, www.tavmozi.hu oldalon történő Néző általi regisztráció során önkéntesen megadott e-mail cím alapján azonosítja a vele szerződő felet. A hibás vagy hamis adat megadásából eredő károkért minden felelősség a Nézőt terheli.
A Szolgáltató nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult egyoldalúan törölni, továbbá kétség esetén a Néző valódiságát jogosult ellenőrizni.

Vételár és fizetési feltételek

A www.corvinmozi.hu, www.artmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.hu, www.tabanartmozi.hu, www.kinocafemozi.hu, www.tavmozi.hu online felületen a Néző kizárólag teljes árú mozijegyet vásárolhat, az ott feltüntetett vételáron, mely egyúttal az általános forgalmi adót is tartalmazza. A vételár kiegyenlítése kizárólag bankkártyás fizetéssel a fent megjelölt weboldalakról továbblépve a Szolgáltatóval szerződésben álló bank honlapján történhet. A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért, továbbá a bankkártyás fizetésből eredő károkért a BUDAPEST FILM Zrt. felelősséget nem vállal. A rendszer automatikus visszaigazoló e-mail kiküldésével igazolja a Néző részére a vásárlás sikerességét. Az automatikus visszaigazoló e-mail a Néző által a regisztráció során megadott e-mail címre kerül megküldésre. Hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a felelősség a Nézőt terheli.

Jegyvásárlás

A Szolgáltató Jegyvásárlási Rendszerében csak az általa üzemeltetett filmszínházakba értékesít belépőjegyeket. Az üzemeltetett mozik listáját megtalálja alábbi honlapjainkon:

www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.hu, www.tabanartmozi.hu, www.artmozi.hu, www.kucko.puskinmozi.hu, www.kinocafemozi.hu, www.tavmozi.hu.

A Szolgáltató Jegyvásárlási Rendszerén keresztül mozijegyet kínál eladásra, mely – a Szolgáltató házirendjében foglaltak betartása mellett és a mozijegy jelen Felhasználási Feltételek szerinti pénztári átvétele esetén – feljogosítja a nézőt a mozijegy szerinti filmvetítésen való részvételre. A Jegyvásárlási Rendszeren nem elérhető szolgáltatások a Szolgáltató pénztáraiban vásárolhatók meg. A Jegyvásárlási Rendszeren vásárolt jegyek után a szerződéskötést követően akkor sem vehető igénybe kedvezmény, ha arra a Néző egyébként jogosult lenne. A Szolgáltató az interneten biztosított jegyek után semmilyen különdíjat, vagy egyéb költséget nem számol fel, azt a pénztárakban elérhető feltételekkel az alábbi kiegészítésekkel biztosítja a Nézők számára:

A megvásárolt jegyek kizárólag az azon feltüntetett filmvetítésre érvényesek, annak bármilyen más filmvetítésre történő cseréjét, vagy az ellenérték visszaváltását a Szolgáltató kártérítési kötelezettség nélkül megtagadhatja.

Az interneten jegyértékesítési rendszerben egy vásárlás során maximum 6 db mozijegy vásárolható.

Jegyvásárlás menete 

Az online Jegyvásárlási Rendszert www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.hu, www.tabanartmozi.hu, www.artmozi.hu, www.kucko.puskinmozi.hu, www.kinocafemozi.hu, www.tavmozi.hu magyar nyelvű weboldalainkon érheti el. Néző tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybe vétele egyéb eszközöket és programot igényelhet, és a Néző ezen esetlegesen megkívánt saját eszközei és felhasználói programjai használata során saját felelősségére jár el.

  1. A fenti weboldalainkon keresse a moziműsort tartalmazó vagy a „MŰSOR-JEGYVÁSÁRLÁS” elnevezésű műsortáblát.
  2. Válassza ki a megtekinteni kívánt előadást, oly módon, hogy a kezdési időpontra kattint. Ezt követően kiválasztott előadás aktuális teremképe lesz látható.
  3. Következő lépésként adja meg a vásárolni kívánt jegyek darabszámát, az oldal bal oldalán található gombok segítségével.
  4. Majd válassza ki az Ön számára szimpatikus ülőhelye(ke)t.

Az oldal jobb oldalán kirajzolt teremképen jelöletlen mezőkkel szemléltetjük a rendelkezésre álló szabad ülőhelyek elhelyezkedését és számát. Önnek egyetlen kattintással azt az ülőhelyet szükséges kijelölnie, amely választásának legszélső bal oldali eleme. Így rendszerünk a kattintásától balra kezdődően kijelöli az Ön által megadott darabszámú és elhelyezkedésű széket. Amennyiben a választásán módosítani kíván, kattintson a lehetőségek közül más az Ön számára szimpatikus ülőhelyre. A választást csak akkor tudja elfogadni rendszerünk, amennyiben azt a terem aktuális kihasználtsága lehetővé teszi. A kiválasztott ülőhelyeket sárga színnel jelölt mezők szemléltetik. A mozijegy kiválasztása nem kötelezi a Nézőt annak megvásárlására. Amennyiben a Néző mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott mozijegyet, akkor a vásárlás folyamatát a „Mégsem” gombra kattintva megszakíthatja.

  1. A vásárlás megkezdéséhez egy érvényes e-mail cím megadása szükséges, ahová rendszerünk a visszaigazolást kézbesítheti, majd az általános szerződési feltételek elfogadása után kattintson a ”Vásárlás” gombra.

A ”Vásárlás” gombra kattintás hatására a rendszer kezdeményezi a kiválasztott jegyek bankkártyás fizetését, és átirányítja Önt partner bankunk (Erste Bank/Global Pay) fizetési oldalára. A fizetéssel kapcsolatos további információk a Felhasználási feltételek – Bankkártyás fizetés bekezdésében találhatóak.

  1. A megnyitott banki oldalon töltse ki a fizetési megbízást, melyet a ”Fizetem” gomb használatával hagyhat jóvá. Ezt követően várja meg a bank válaszát, majd kattintson a ”Vissza a bolti alkalmazáshoz” linkre. A bank válaszának megfelelően a rendszer tájékoztatja Önt a jegyátvétel módjáról, sikertelenség esetén annak okáról. A vásárlás eredményéről a rendszer a megadott email címre értesítő levelet küld. Fontosabb alapfogalmak, egyéb feltételek

Jegyvásárlási Rendszer: A BUDAPEST FILM Zrt. online jegyvásárlási rendszere a www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.hu, www.tabanartmozi.hu, www.artmozi.hu, www.kucko.puskinmozi.hu, www.kinocafemozi.hu, www.tavmozi.hu oldalakon érhető el. A Jegyvásárlási Rendszer magában foglalja ezen domain nevek alatt használható funkciókat, valamint a Budapest Film Zrt. által üzemeltett filmszínházak pénztáraiban működő kiszolgáló rendszereket is.

Szolgáltató és üzemeltető: A szolgáltató és üzemeltető egyaránt a BUDAPEST FILM Zrt., aki a szolgáltatást nyújtja a rendszer felhasználóinak.

Szolgáltatás: Az a tevékenység, amelyet Szolgáltató/Üzemeltető annak érdekében végez, hogy a jegyvásárló rendszer információs tartalma és funkciói a Jegyvásárlási Rendszer Felhasználói környezetében a Vevők számára elérhetőek legyenek, valamint a moziüzemeltetési, filmvetítési szolgáltatás.

Néző vagy Vevő: Az a személy, aki a Jegyvásárlási rendszert igénybe veszi.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Információs tartalom: A rendszer által a Néző/Vevő felé közvetített egyes weboldalak, képek, dokumentumok és egyéb állományok, valamint a Jegyvásárlási Rendszer által használt szoftver.

Szolgáltatás nyújtása, szüneteltetése: A Szolgáltató nem garantálja sem a Jegyvásárlási Rendszer hibamentes és zavartalan működését, sem azt, hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz, továbbá az esetlegesen fellépő hiba tekintetében időbeli garanciát sem vállal a helyreállítás érdekében.A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a szolgáltatást, illetve annak egyes elemeit bármikor szüneteltesse, elérését bármely megtagadja.

Szolgáltatás igénybevétele: A szolgáltatást, illetve a rendszeren elhelyezett tartalmakat Vevő saját felelősségére veszi igénybe. A Vevő viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget.

E-mail cím: A Jegyvásárlási rendszer során a Nézőnek meg kell adni egy érvényes e-mail címet, mint azonosítót. A megadott e-mail címen a Nézőnek elérhetőnek kell lennie. A Néző által megadott személyes adatokat a BUDAPEST FILM Zrt. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. A kivédhetetlen kibertámadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Felhasználók felfüggesztése, kizárása: A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy értesítéstől függetlenül felfüggessze vagy kizárja azon Nézőt az internetes jegyvásárlási rendszerből, aki jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, illetve nem tartja be. A Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető a Néző felfüggesztése, kizárása, jogosultságainak korlátozása miatt.

Bankkártyás fizetés: A Jegyvásárlási rendszerben megvásárolandó jegyek kizárólag az Erste Bank/Global Pay Internetes fizetési rendszerén keresztül egyenlíthetők ki online bankkártyás fizetéssel. Az itt megadott bankkártya adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, azokat közvetlenül a bank dolgozza fel. A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az adott fizetés sikerességét vagy sikertelenségét a rendszer kijelzi a Néző számára és tájékoztatást nyújt a további teendőkről.

Számlázás: Amennyiben Néző ÁFÁ-s számlát igényel a helyszínen megvásárolt jegyéről, azt a belépőjegy átvételekor a pénztárnál szükséges jelezni. Az Interneten vásárolt jegy esetén elektronikus számlát küld a jegyeladó rendszerünk a Vevő által megadott e-mail címre. A mozi pénztára ebben az esetben sem nyugtát, sem számlát nem állít ki.

Jegyátvétel: A Néző a jegyvásárlás során sikeres fizetés esetén egy átvételi kódot kap egy magyar nyelvű e-mailben, melynek bemondásával veheti át jegyét az előadás helyén lévő mozi pénztárban. A megvásárolt jegy átvételére az előadás megkezdését követően még további 30 percig van lehetősége a Nézőnek. A Néző felelőssége az átvételi kód titokban tartása, illetéktelenek hozzáférésének megakadályozása. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Néző hibájából eredő jogosulatlan felhasználásért.

Ügyfélszolgálat: A szolgáltató a Néző számára telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mindennap 10:00-20:00 óráig, mely a +36 (1) 224 56 50 központi telefonszámon érhető el. A szolgáltatással kapcsolatos írásos észrevételeket a jegyvasarlas@bpfilm.hu címen fogadja.

Panaszkezelés: A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény 17/A. § rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltató tájékoztatja a Nézőt, hogy a Szolgáltató székhelye (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.) egyúttal a panaszügyintézés helye is. A vásárlással, a vásárlási felület működésével kapcsolatos panaszokat az Ügyfélszolgálat fenti elérhetőségein szóban vagy írásban lehet megtenni.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja, míg a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, a panasz megtételétől számított 30 napon belül küldi meg. Írásbeli panasz esetén a Szolgáltató annak beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben válaszolja meg.

Fogyasztói jogviták esetén a Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek székhelye, telefonos és internetes elérhetősége és levelezési címe az alábbi weboldalon érhető el: www.bekeltetes.hu. Az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetőségei:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Tel: (36) 1-488-2131

Fax: (36) 1- 488-2186

Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Fogyasztók ezen joga nem érinti azon jogukat, hogy jogvita esetén bírósághoz forduljanak.

Felhasználási feltételek közzététele, módosítása, felelősségkizárás

Jelen Felhasználási feltételeknek a Nézőkkel történő megismertetéséről a közzétevő oly módon gondoskodik, hogy mindenkori hatályos és teljes szövegét a Jegyvásárlási Rendszeren közzéteszi.

A Szolgáltató jogosult jelen felhasználási feltételeket a Nézők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítani. Az értesítés a Jegyvásárlási Rendszer főoldalain (www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.hu, www.tabanartmozi.hu, www.artmozi.hu, www.kucko.puskinmozi.hu, www.kinocafemozi.hu, www.tavmozi.hu ) elhelyezett Közleményen keresztül történik. A Néző a szolgáltatás módosításának hatálybalépését követő első vásárlás alkalmával az „Elfogadom” gomb megnyomásával elfogadja az aktuális Felhasználási feltételeket.

Szolgáltató kifejezetten kizárja jelen szerződésből eredő károkért való mindennemű felelősségét.

Az elállás joga

Néző az elállás jogát a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (2) bekezdés l) pontja alapján nem gyakorolhatja tekintettel arra is, hogy a szerződés tárgya szerinti filmvetítés kifejezetten olyan szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, mely kizárólag a Néző által kiválasztott és Szolgáltató által visszaigazolt pontosan meghatározott időpontban (teljesítési határidőben) tartandó filmvetítésen való részvételre vonatkozik. Szolgáltató létrejött szerződés esetén a Néző által kiválasztott és Szolgáltató által visszaigazolt filmvetítés ellenértékét csak abban az esetben téríti vissza, amennyiben az előadás az érdekkörében elmaradó okból elmarad. A Szolgáltató a szerződés létrejötte, a „FIZETÉS” gomb megnyomása előtt biztosítja, hogy a megkezdett szerződéses folyamat bármikor és következmények nélkül megszakítható.

Amennyiben Néző a mozipénztárnál történő visszaváltásával vissza kívánja váltani az online rendszerben előzetesen megvásárolt jegyet, úgy ezen kérésnek a Szolgáltató jogosult, de nem köteles eleget tenni.

Budapest Film Zrt.
1082 Budapest, Corvin köz 1..
Cégjegyzék szám: 01-10-042453
Adószám: 10906110-2-42
Ügyfélszolgálat: +36 (1) 224 56 50
jegyvasarlas@bpfilm.hu

BUDAPEST FILM Zrt.